Đào tạo trong doanh nghiệp

Đào tạo theo cơ cấu, dành cho nhân viên bạn tại công ty 

Bạn có thể chọn bất cứ khóa nào từ các khóa đào tạo và yêu cầu chúng tôi cung cấp cho nhóm bạn tại công ty. Các chuyên gia giảng dạy chúng tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu về nhu cầu học tập để cung cấp giải pháp đào tạo mục tiêu doanh nghiệp bạn được thực hiện một cách tốt nhất.

Chúng tôi cung cấp đào tạo tại doanh nghiệp cho những lĩnh vực sau: 

 • ISO 9001 quản lý chất lượng
 • ISO 27001 An ninh thông tin
 • ISO 14001 Quản lý Môi trường
 • OHSAS 18001 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • ISO 22301 Kinh doanh liên tục
 • PAS 99
 • hoặc bất cứ khóa học khác từ cuốn giới thiệu về các khóa đào tạo chúng tôi (pdf)

 

Chúng tôi có thể cung cấp chỉ dẫn quản lý cho đội ngũ giám đốc và cũng có thể thiết kế một khóa học đăng ký trước cho bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi để thảo luận về những yêu cầu của bạn.

Đào tạo tại công ty có thể tiết kiệm chi phí hơn bạn nghĩ 

Chúng tôi định giá chương trình theo ngày hơn là theo học viên, nghĩa là đào tạo theo nhóm sẽ tiết kiệm cho bạn hơn. Bạn cũng có thể cắt giảm chi phí đi lại, nơi ở, những chi phí này có thể rất lớn.

Với khóa đào tạo tại doanh nghiệp, bạn không chỉ đáp ứng nhu cầu doah nghiệp mà còn:

 • Làm mới kỹ năng nhóm và thúc đẩy họ tự tin.
 • Đem lại cho nhóm một cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý 
 • Đào tạo một nhóm đánh giá viên cùng cấp độ, sử dụng công cụ thống nhất

“Những kinh nghiệm gần đây khi làm việc cùng BSI để cung cấp đào tạo tại doanh nghiệp và được đăng ký trước thật hoàn hảo. Sự cam kết và nhiệt tình được thể hiện bởi đội ngũ BSI để hiểu hơn về doanh nghiệp chúng tôi và sau đó thiết kế gói đào tạo có thể chỉnh sửa. Các giảng viên đào tạo là những người có kiến thức, thân thiện và họ chấp nhận phong cách giảng dạy theo nhóm. Việc hỗ trợ sau đào tạo cũng là một điểm nổi bật”

Vikas Joshi, Cải tiến thường xuyên, Tập đoàn Coca Cola 


Chọn đào tạo tại công ty nếu:

 • Bạn muốn đào tạo theo nhóm
 • Bạn muốn đào tạo được thiết kế riêng cho tổ chức và nhu cầu 
 • Bạn muốn giảm mức độ rủi ro đối với thông tin bảo mật và thông tin sở hữu
 • Bạn muốn tiết kiệm chi phí đi lại và nơi ở