Dịch vụ và phần mềm tuân thủ

Làm thế nào biết được bạn vẫn đang đáp ứng các tiêu chuẩn - hoặc, nếu bạn chưa bao giờ được chứng nhận, thì bạn đã gần đến mức đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào? Các công cụ chúng tôi có thể nói cho bạn biết. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để duy trì các tiêu chuẩn và nâng cao kết quả hoạt động ngay trong tổ chức của bạn.


Các công cụ tự đánh giá

Tổ chức của bạn tuân thủ một tiêu chuẩn? Sử dung phạm vi các công cụ tự đánh giá để tìm ra, bắt đầu văn hóa xem xét và đánh giá liên tục.


Phần mềm Entropy

Phần mềm Entropy được sử dụng bởi các tổ chức ở mọi quy mô tại hơn 14.000 trang web trên toàn thế giới, cung cấp cho bạn ý tưởng đầy năng lượng trong quản lý kết quả hoạt động và rủi ro.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.