ISO/TS 16949 for small and medium-sized businesses (SMEs)

This international standard is designed for your business. ISO/TS 16949 outlines effective quality management for all automotive companies – whether your organisation is multi-national or operates from a single site. And small businesses can open up international trade opportunities by introducing ISO/TS 16949 to the way they work.


Shaping ISO/TS 16949 for SMEs

You can prioritise quality with ISO/TS 16949. The international technical specification can bring the best processes and controls to your business – even if you have less time and a tighter budget to work with. That’s because we understand how to overcome these challenges. We can help you adapt ISO/TS 16949 to your needs with a package that’s customised for your business. This only includes the products and services you need so we can cut the unnecessary cost and complexity of working with ISO/TS 16949. You will discover how the standard helps you to continually improve and stay competitive by adopting more efficient ways of working. And improved processes lead to a better quality of product. In fact, the standard will show you how to make changes for the better across all areas of your business. Especially as an ISO/TS 16949 management system can be integrated with ISO 9001 Quality Management, 14001 Environmental Management and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management.  Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Help us to shape standards

We’re open to suggestions for new standards and take these to consultation with industry associations or equivalent organisations. We make sure we get the standards right by working with representatives from consumer organisations; professional institutions; certification, testing and inspection bodies; educational establishments; research organisations; UK notified bodies; enforcement bodies; and government departments.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.