ISO/TS 16949 Về máy móc tự động

Ngành công nghiệp máy móc tự động toàn cầu yêu cầu đối chất lượng sản phẩm quốc tế, năng suất và tính cạnh tranh cũng như cải tiến thường xuyên. Để đạt được mục tiêu này, các nhà sản xuất phương tiện yêu cầu các nhà cung cấp phải được chứng nhận theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng đối với nhà cung cấp trong lĩnh vực máy móc tự động, tiêu chuẩn ISO/TS 16949.


ISO/TS 16949 đang thay đổi

Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF) đã giới thiệu một phiên bản mới về các điều luật cho việc đạt được và duy trì sự ghi nhận IATF. Khoảng thời gian cho phép áp dụng chấm dứt vào 01/04/2014.

ISO/TS 16949 là gì?

ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn kỹ thuật ISO phù hợp với tiêu chuẩn hiện thời từ Mỹ, Đức, Pháp và Ý  về hê thống chất lượng đối với ngành máy móc tự động trong ngành tự động toàn cầu. Tiêu chuẩn này chỉ rõ những yêu cầu hệ thống chất lượng đối với việc thiết kế/ phát triển, sản xuất, thiết lập và cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm liên quan trong ngành công nghiệp ô tô xe máy. 

ISO/TS 16949 được phát triển bởi Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới để khuyến khích chuỗi cung ứng và quá trình chứng nhận. Thực tế, đối với phần lớn nhà sản xuất xe cộ hàng đầu, chứng nhận quy định kỹ thuật này là yêu cầu bắt buộc để vận hành kinh doanh. 

Quy định kỹ thuật này liên kết và thay thế cho các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng ngành máy móc tự động từ Mỹ, Đức, Pháp và Ý, bao gồm QS-9000, VDA6.1, EAQF và ASQ. Nó chỉ rõ những yêu cầu đối với thiết kế/phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ các sản phẩm liên quan đến máy móc tự động. Xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1999, hiệu chỉnh năm 2002 và năm 2009, hiện tại có hơn 47.500 chứng chỉ phát hành trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính từ châu Mỹ-Úc-Á.

ISO/TS 16949 liên quan đến tất cả các công ty cung cấp linh kiện máy móc tự động, từ nhà sản xuất nhỏ đến những tổ chức đa quốc gia, được đặt ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tuy nhiên, nó chỉ có thể áp dụng đối với các địa điểm mà việc sản xuất hay cung cấp dịch vụ liên quan đến linh kiện được sản xuất cho thị trường thiết bị chính.

Các tổ chức mong muốn tham gia và thị trường máy móc tự động phải chờ đợi tới khi họ nằm trong danh sách nhà cung cấp tiềm năng cho các khách hàng trong ngành máy móc tự động trước khi có thể tiến hành chứng nhận đối với yêu cầu kỹ thuật này.Lợi ích là gì?

  • Đạt được bản quyền thương mại quốc tế và mở rộng doanh nghiệp 
  • Cải tiến quy trình để giảm thiểu rác thải và ngăn chặn sai sót 
  • Loại bỏ nhu cầu nhiều chứng chỉ cho sản xuất phương tiện đi lại
  • Hợp nhất ISO/TS 16949 với các hệ thống quản lý khác
  • Chứng minh sự tuân thủ để dành được triển vọng đầu tư và kinh doanh mới

Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.