Bắt đầu với ISO/IEC 27001 Quản lý an ninh thông tin

Giới thiệu về chứng nhận ISO/IEC 27001 đối với doanh nghiệp của bạn và khám phá các tiêu chuẩn quản lý an ninh thông tin được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của bạn.


ISO/IEC 27001 Quản lý an ninh thông tin là gì ?

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về thông tin hoặc quản lý an ninh. Tiêu chuẩn vạch ra phương pháp để thực hiện đánh giá độc lập hệ thống quản lý an ninh thông tin và chứng nhận cho hệ thống đó. Nó giúp bạn giải quyết câu hỏi “an ninh thông tin là gì?”. Đồng thời tiêu chuẩn cho phép bạn bảo đảm các số liệu tài chính và dữ liệu mật một cách hiệu quả hơn, qua đó giảm thiếu đến mức tối đa khả năng bị truy cập bất hợp pháp hoặc không được cho phép.

Với ISO/IEC 27001, bạn có thể chứng minh việc cam kết và tuân thủ các thực hành là tốt nhất toàn cầu, thông qua cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan về việc an ninh quan trọng hơn cách bạn vận hành.


Những lợi ích của ISO/IEC 27001 về quản lý an ninh thông tin là gì ?

  • Xác định rủi ro và thiết lập kiểm soát trong doanh nghiệp để quản lý rủi ro và loại bỏ rủi ro.
  •  Linh động trong việc thực hiện kiểm soát đối với tất cả các khu vực được chọn trong doanh nghiệp của bạn.
  • Có được niềm tin của bên hữu quan và khách hàng về việc dữ liệu của họ được bảo mật
  •  Chứng minh sự tuân thủ và có được sự ưu ái của nhà cung cấp
  • Đáp ứng nhiều hơn kỳ vọng đấu thầu bằng việc chứng minh việc tuân thủChương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Khóa đào tạo giúp bạn bắt đầu với ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 Quản lý an ninh thông tin phù hợp với các tổ chức ở mọi quy mô và lĩnh vực. Một vài người có thể hỏi “an ninh thông tin là gì?” Khóa đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho mọi mức độ kinh nghiệm và cũng trả lời cho câu hỏi trên.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.