Thực hiện Quản lý An ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Bảo đảm tài sản thông tin quý báu bằng việc áp dụng ISO/IEC 27001 cho doanh nghiệp của bạn. Làm việc với chúng tôi để xây dựng một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) được thiết kế riêng cho những nhu cầu cụ thể của bạn.


Bạn đã sẵn sàng để thực hiện?

An ninh thông tin là gì? Mỗi doanh nghiệp có một cách thiết lập dữ liệu để quản lý khác nhau và những rủi ro quản lý an ninh riêng. Và mỗi tổ chức ở một giai đoạn quản lý an toàn thông tin khác nhau. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các gói dịch vụ theo yêu cầu để giúp bạn đặt an ninh thông tin lên hàng đầu. Một gói ISO/IEC 27001 có thể chỉ bao gồm những sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn cần.

Chúng tôi có thể giúp bạn cắt giảm những chi phí của các sản phẩm, dịch vụ không cần thiết cũng như vượt qua các thử thách cụ thể mà bạn đối mặt. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoạch định dự án ISO/IEC 27001 với những hệ thống có sẵn trong doanh nghiệp của bạn. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo an ninh sẽ nhanh chóng trở thành vấn đề tối cao đối với cách bạn vận hành cho dù bạn ở giai đoạn nào.


Những lời khuyên hàng đầu dành cho việc thực hiện ISO/IEC 27001

  1. Có được sự thống nhất và giúp đỡ của giám đốc cấp cao
  2. Gắn kết toàn bộ doanh nghiệp qua việc giao tiếp tốt trong nội bộ
  3. Trả lời các câu hỏi như “an ninh thông tin là gì” và So sánh những hệ thống chất lượng hiện tại với yêu cầu ISO/IEC 27001
  4. Có được sự phản hồi của khách hàng và nhà cung cấp về việc quản lý môi trường hiện tại
  5. Thiết lập một đội thực hiện để có kết quả tốt nhất
  6. Sắp xếp và chia sẻ vai trò, trách nhiệm và quy mô thời gian
  7. Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của việc quản lý môi trường đối với tổ chức của bạn
  8. Thúc đẩy sự tham gia của nhân viên bằng việc đào tạo và khích lệ.
  9. Chia sẻ những hiểu biết về ISO/IEC 27001 và động viên nhân viên đào tạo như những đánh giá viên nội bộ.
  10. Thường xuyên xem lại hệ thống ISO/IEC 27001 của bạn để đảm bảo bạn đang cải thiện nó thường xuyên.Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Thực hiện khóa đào tạo ISO IEC 27001Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.