ISO/IEC 20000 Quản lý dịch vụ ITIL

Các doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô nào cũng dựa trên quản lý dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả. Cho dù bạn dựa trên cơ sở gì hay ở đâu, thì dịch vụ công nghệ thông tin cần phải được quản lý hiệu quả, tin cậy, thống nhất, và đạt hiệu suất. Bạn có thể đạt được những điều đó với tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 nếu bạn quản lý các dịch vụ IT nội bộ hay cung cấp những dịch vụ IT như những nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài. Thêm vào đó bạn sẽ mang ITIL đến gần với tiêu chuẩn để dịch vụ IT của bạn đem lại những gì bạn cần. 


Bạn có sẵn sàng với quản lý dịch vụ IT?

Liệu rằng bạn là một người hoàn toàn mới với ISO/IEC 20000 hay đang hướng tới việc thành thạo hơn, chúng tôi có những khóa học đào tạo, nguồn và dịch vụ đúng như vậy. Chúng tôi đưa ra những gói sản phẩm có thể được làm theo yêu cầu đối với doanh nghiệm của bạn để khởi động việc quản lý môi trường của bạn – cắt giảm chi phí dịch vụ bạn không cần thiết. Một gói ISO/IEC 20000 có thể được thiết kế để xóa bỏ sự phức tạp đưa bạn đến nơi bạn muốn – cho dù điểm xuất phát của bạn là gì.Những lợi ích của ISO/IEC 20000 là gì?

  • Đạt được tiêu chuẩn thực hành quốc tế tốt nhất trong việc quản lý IT
  • Phát triển dịch vụ IT được định hướng tới và hỗ trợ bởi những mục tiêu kinh doanh.
  • Thống nhất con người, các quy trình và công nghệ hỗ trợ cho muc tiêu kinh doanh
  • Thực hiện giám sát đo lường và duy trì mức độ ổn định của dịch vụ
  • ISO/IEC 2000 phù hợp với ITIL để hỗ trợ cải tiến thường xuyên

Những khoá học phổ biến về ISO/IEC 20000

Có nhiều kinh nghiệm hơn về ISO/IEC 20000 Quản lý dịch vụ IT bằng việc chọn lựa một trong những khóa học được thiết kế đặc biệt của chúng tôi.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.