ISO 9001 Quality Management

Quản lý chất lượng bất kể quy mô của doanh nghiệp với một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới. Và bạn có thể:

 •  tiết kiệm tiền
 •  tăng lợi nhuận
 •  giành chiến thắng nhiều doanh nghiệp
 •   đáp ứng nhiều khách hàng

Bạn đang ở đâu trên hành trình quản lý chất lượng?

Cho dù bạn là người mới đến ISO 9001 hoặc tìm kiếm để có chuyên môn hơn nữa, chúng tôi có các khóa học đào tạo hợp lý và các nguồn lực. Chúng tôi cung cấp các gói có thể được tùy chỉnh để doanh nghiệp của bạn để tái khởi động quản lý chất lượng của bạn. Gói ISO 9001 của bạn có thể được thiết kế để loại bỏ sự phức tạp của việc đưa bạn đến nơi bạn muốn - bất cứ thời điểm bắt đầu nào của bạn.
Lợi ích của việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

 • Cho phép bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp hơn trong thị trường của bạn.
 • Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng
 • Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực
 • Cải thiện hiệu suất hoạt động và cải tiến quy trình sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận
 • Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu quả hơn
 • Giành được nhiều khách hàng giá cao cấp hơn với dịch vụ khách hàng tốt hơn
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách chứng minh sự tuân thủ

 Các khóa đào tạo tiêu biểu cho ISO 9001

Chúng tôi sử dụng tính năng kỹ thuật học tập để chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ về ISO 9001. Và chúng tôi đặt việc học của bạn vào hoàn cảnh với pha trộn của việc giảng dạy trên lớp, hội thảo và các buổi học tương tác.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.