Chứng nhận quản lý năng lượng Tiêu chuẩn ISO 50001

Đạt chứng nhận hiệu quả năng lượng tốt nhất cùng chứng nhận ISO 50001. Chứng minh doanh nghiệp đang quản lý sử dụng năng lượng có hiệu quả; và giảm thiểu khí nhà kính; cũng như làm việc để đáp ứng các mục tiêu môi trường. Bằng chứng về tuân thủ tiêu chuẩn ISO 50001 là minh chứng cho một doanh nghiệp có trách nhiệm.   


Làm thế nào đạt được chứng nhận ISO 5001

Chúng tôi tạo ra quá trình xác nhận đơn giản. Sau khi nhận được yêu cầu, quản lý khách hàng được chỉ định sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thông qua các bước sau đây.

1. Phân tích khoảng trống

Đây là dịch vụ trước khi đánh giá mang đến cái nhìn sâu hơn về hệ thống quản lý năng lượng hiện tại và so sánh với yêu cầu ISO 50001. Điều này giúp xác định các khu vực cần chú trọng trước khi thực hiện đánh giá chính thức, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

2. Đánh giá chính thức

Điều này xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên xem xét chuẩn bị của tổ chức để đánh giá bằng cách kiểm tra xem thủ tục ISO 50001 và kiểm soát cần thiết đã được phát triển nhằm tiết kiệm năng lượng hay không. Chi tiết sẽ được thông báo trong trường hợp khoảng trống được tìm thấy, có thể giải quyết chúng. Nếu tất cả các yêu cầu có tại chỗ, chúng tôi đánh giá việc thực hiện các thủ tục và kiểm soát bên trong tổ chức để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả theo yêu cầu chứng nhận ISO 9001.

3. Chứng nhận và cấp chứng nhận cao hơn

Khi đánh giá chính thức được thông qua, bạn sẽ nhận giấy chứng nhận ISO 50001, có hiệu lực trong ba năm. Quản lý khách hàng sẽ liên lạc trong thời gian này, đến làm việc thường xuyên để đảm bảo hệ thống không chỉ tiếp tục tuân thủ, mà còn liên tục được cải tiến.

 Đào tạo với chúng tôi và xác nhận ISO 50001

Kỹ thuật học tập tăng tốc được sử dụng nhằm giúp học viên hiểu đầy đủ các tiêu chuẩn ISO 50001. Và chúng tôi đặt việc học vào ngữ cảnh với sự pha trộn của lớp học giảng dạy, hội thảo và các buổi tương tác để phát triển hành động tiết kiệm năng lượng.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.