Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là một tiêu chuẩn quốc tế xác định những yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đối với vệ sinh an toàn thực phẩm cùng tất cả các tổ chức trong dây chuyền cung ứng thực phẩm từ “nông trại cho đến bàn ăn”.


Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 22000 là một tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế thiết thực, phù hợp với bất cứ doanh nghiệp nào trong toàn bộ chuỗi thực phẩm bao gồm những tổ chức liên quan liên kết như nhà sản xuất trang thiết bị, đóng gói nguyên vật liệu, đại lý vệ sinh, chất phụ gia và thành phần.

ISO 22000:2005 còn phù hợp với những doanh nghiệm đang tìm kiếm sự hội nhập trong hệ thống quản lý chất lượng của mình, ví dụ như ISO 9001, và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.

Tiêu chuẩn kết hợp những yếu tố chính được phát hiện một cách chung chung để đảm bảo an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm như:

  • Trao đổi thông tin
  • Quản lý hệ thống
  • Kiểm soát những mối nguy an toàn thực phẩm thông qua các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP
  • Những cải tiến thường xuyên và cập nhật mang tính liên tục trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 


Những phúc lợi của ISO 22000?

  • Giới thiệu những quy trình được ghi nhận quốc tế tới doanh nghiệp của bạn
  • Đem lại niềm tin cho nhà cung cấp và cổ đông trong những việc kiểm soát mối nguy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
  • Kiểm soát mối nguy đúng nơi xuyên suốt dây chuyền cung ứng vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Đưa ra tính minh bạch xung quanh nhiệm vụ và trách nhiệm
  • Liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống của bạn để tổ chức giữ hiệu lực.

Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.