Thực hiện Quản lý Môi trường ISO 14001

Hoạch định tương lai của bạn với việc áp dụng ISO 14001 đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy làm việc với chúng tôi để xây dựng một hệ thống quản ly môi trường để có thể giảm sự lãng phí và nhân đôi cơ hội kinh doanh.


Bạn đã sẵn sàng để thực hiện?

Quản lý môi trường một cách hiệu quả trở nên dễ dàng hơn với vệc mua sắm cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn. Và chúng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức – lớn hay nhỏ - thì ở mỗi giai đoạn khách nhau với kế hoạch môi trường của họ. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu những gói mà chỉ dành riêng cho bạn. Một gói ISO 14001 có thể bao gồm những dịch vụ cụ thể mà doanh nghiệp của bạn đang cần để đạt được sự quản lý môi trường trong nhóm của thế giới – giảm chi phí dịch vụ mà bạn không cần thiết cũng như vượt qua những thử thách đặc biệt.

Chúng tôi sẽ giúp bạn định hình hoạch định dự án ISO 14001, làm việc với hệ thống mà bạn đã có. Và sẽ giúp bạn hướng dẫn toàn bộ doanh nghiệp thông qua quá trình thực hiện.

Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Những khoá đào tạo giúp bạn thực hiện ISO 14001

Quản lý môi trường ISO 14001 có thể được áp dụng đối với các tổ chức ở tất cả các quy mô và các ngành, và việc đào tạo của chúng tôi được thiết kế cho tất cả các trình độ kinh nghiệm.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.