ISO 14001 Environmental Management

Đặt việc quản lý môi trường ở vị trí sống còn của những hoạt động để đạt được thành công bền vững. Tiêu chuẩn quốc tế này giúp bạn làm giảm sự ảnh hưởng của môi trường cũng như phát triển doanh nghiệp của mình.


Bạn có sẵn sàng cho việc quản lý môi trường?

Liệu rằng bạn là một người hoàn toàn mới với ISO 14001 hay đang hướng tới sự thành thạo xa hơn, chúng tôi có những khóa học đào tạo, nguồn và dịch vụ đúng như vậy. Chúng tôi đưa ra những gói sản phẩm có thể được làm theo yêu cầu đối với doanh nghiệm của bạn để khởi động việc quản lý môi trường của bạn – cắt giảm chi phí dịch vụ bạn không cần thiết. Một gói ISO 14001 có thể được thiết kế để xóa bỏ sự phức tạp của đưa bạn đến nơi bạn muốn – cho dù điểm xuất phát của bạn là gì.
Những lợi ích của ISO 14001 là gì ?

  • Quản lý môi trường tốt hơn làm giảm thiểu sự lãng phí và việc sử dụng nhiên liệu
  • Cải thiện năng suất để cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.
  • Chứng minh sự hòa hợp cho việc mở rộng những cơ hội của doanh nghiệp
  • Đáp ứng những nghĩa vụ pháp lý để có được lòng tin lớn hơn của bên hữu quan và khách hàng.
  • Chuẩn bị thay đổi khung cảnh của công ty một cách tự tin.


Những khoá học phổ biến về ISO 14001

Chúng tôi sử dụng những phương pháp học gia tăng để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ ISO 14001. Và chúng tôi đặt việc học của bạn trong bối cảnh với sư pha trộn với việc dạy trong phòng học, hội thảo và những bài học tương tác.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.