Bắt đầu với Quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp BS OHSAS 18001

BS OHSAS 18001 là sự lựa chọn đúng đắn khi sự xuất hiện của nó là để nhận biết và quản lý chính sách liên quan đến rủi ro và mối nguy về vấn đề an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp- đặc biệt là khi bạn bắt đầu với chúng tôi. Chúng tôi giúp bạn hiểu và hoàn thành chứng nhận BS OHSAS 18001 cho tổ chức của bạn về những điều kiện làm việc an toàn hơn, cải thiện đánh giá hoạt động và những cơ hội kinh doanh mới.


Quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp BS OHSAS 18001 là gì?

BS OHSAS 18001 là một tiêu chuẩn quốc tế thực thụ đã đưa ra những yêu cầu đối với an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp thực hành tốt cho bất kỳ quy mô nào của tổ chức. Nó cung cấp hướng dẫn để giúp bạn thiết kế chính sách của riêng mình về vấn đề an toàn và sức khỏe dựa trên khung mà đồng ý cho bạn đem tất cả những kiểm soát liên quan và những quy trình vào một hệ thống quản lý.

BS OHSAS 18001 cũng có thể được áp dụng trong mọi loại hình thức của tổ chức để giúp bạn triệt tiêu hoặc tối thiểu hóa những mối nguy và rủi ro. Tiêu chuẩn này được thiết kế để giúp bạn tạo ra những môi trường làm việc tốt nhất có thể trong tổ chức của bạn- giúp đỡ bạn đáp ứng những yêu cầu pháp lý, công nghiệp và yêu cầu của khách hàng.


Những lợi ích của chứng nhận BS OHSAS 18001 về việc quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp là gì ?

  • Tạo ra những điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho doanh nghiệp của bạn
  • Nhận biết những mối nguy và đặt chúng trong tầm kiểm soát để quản lý
  • Khuyến khích an toàn lao động và sức khỏe nơi làm việc. Giảm những tai nạn và ốm đau ở nơi làm việc để cắt giảm những chi phí liên quan và thời gian chết.
  • Sắp xếp và khuyến khích nhân viên với những điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn
  • Chứng minh sự tuân thủ đối với khách hàng và nhà cung cấp.

 
Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Những khóa đào tao để bạn bắt đầu vào BS OHSAS 18001

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động của BS OHSAS 18001 được áp dụng với các tổ chức với tất cả quy mô và ngành nghề. Và khóa khọc của chúng tôi được thiết kế cho các mức độ của trình độ.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.