Quản lý An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp BS OHSAS 18001

Quản lý An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp xác định những yêu cầu tối thiểu về việc thực hành tốt nhất quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Hãy làm việc với chúng tôi để mang BS OHAS 18001 vào doanh nghiệp của bạn và bạn có thể nhận được sự phản hồi tối đa cho những nhân viên của bạn, sự vận hành của bạn cũng như khách hàng của bạn.

 Bạn đã sẵn sàng để quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp?

Liệu rằng bạn là một người hoàn toàn mới với BS OHSAS 18001 hay đang hướng tới sự thành thạo hơn, chúng tôi có những khóa học đào tạo, nguồn và dịch vụ đúng như vậy. Chúng tôi đưa ra những gói sản phẩm có thể được làm theo yêu cầu đối với doanh nghiệp của bạn để khởi động việc quản lý môi trường của bạn – cắt giảm chi phí dịch vụ không cần thiết. Một gói BS OHSAS 18001 theo yêu cầu có thể được thiết kế để xóa bỏ sự phức tạp đưa bạn đến nơi bạn muốn – cho dù điểm xuất phát của bạn ở đâu.Những lợi ích của BS OHSAS 18001 là gì?

  • Tạo ra những điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho doanh nghiệp của bạn
  • Nhận biết những mối nguy và đặt chúng trong tầm kiểm soát để quản lý
  • Khuyến khích an toàn lao động và sức khỏe nơi làm việc. Giảm những tai nạn và ốm đau ở nơi làm việc để cắt giảm những chi phí liên quan và thời gian chết.
  • Sắp xếp và khuyến khích nhân viên với những điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn.
  • Chứng minh sự tuân thủ đối với khách hàng và nhà cung cấp.

Và nếu an toàn trên đường làm việc là một trở ngại, thì OHSAS 18001 có thể được kết hợp một cách dễ dàng với ISO 39001 về An toàn Giao thông trên đường để chắc chắn chú tâm đến vấn đề tăng rủi ro được trình bày tới những nhân viên của bạn trong mọi hoạt động liên quan đến công việc.

 Những khoá học phổ biến về BS OHSAS 18001

Chúng tôi sử dụng những phương pháp học gia tăng để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ BS OHSAS 18001. Và chúng tôi đặt việc học của bạn trong bối cảnh với sự kết hợp việc dạy trong phòng học, hội thảo và những bài học tương tác.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.