Về BSI

BSI là một công ty kinh doanh về các tiêu chuẩn qua đó giúp đỡ những tổ chức trên toàn thế giới biến sự hoàn hảo thành thói quen. Hơn một thế kỷ qua chúng tôi đã và đang thử thách những người bình thường và sự thỏa mãn để giúp khơi dậy sự vươt trội bị ẩn đi theo cách mà con người và sản phẩm làm việc. Điều đó có nghĩa chỉ ra cho doanh nghiệp thấy cách họ cải tiến hoạt động đánh giá như thế nào, cũng như giảm thiểu rủi ro và đạt được sự phát triển bền vững. Là một nhà dẫn đầu toàn cầu trong việc giúp đỡ các tổ chức cải tiến, những khách hàng của chúng tôi từ những thương hiệu hàng đầu cho đến những công ty địa phương nhỏ ở 150 nước trên thế giới.


Con người của chúng tôi

Thế mạnh toàn cầu được xây dựng trên kinh nghiệm, kỹ năng và sự nhiệt tình những giáo viên, nhà quản lý khách hàng và nhà lãnh đạo kinh doanh cấp cao. Tất cả đều hiểu làm thế nào để biến sự hoàn hảo thành thói quen.

Khách hàng của chúng tôi

Trong 150 nước, hơn 90.000 cơ sở, chúng tôi làm việc với hàng nghìn tổ chức, từ những thương hiệu thành công nhất và lớn nhất trên thế giới đến những doanh nghiệp địa phương nhỏ. Hãy đọc câu chuyện của họ và tìm hiểu xem bạn đã có nhiều lợi ích như thế nào.


Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi có rất nhiều khách hàng khác nhau. Những khách hàng này bao gồm những cơ quan tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ như ISO, những chuyên viên tư vấn bên ngoài, những người giúp đỡ cho những khách hàng của chúng tôi và nhiều tổ chức chuyên gia.

Những thành viên của chúng tôi

Chúng tôi cộng tác với 9.000 thành viên hội đồng, những người giúp đỡ chúng tôi định hình mã hóa thực hành tốt nhất và những tiêu chuẩn. Những thành viên theo dõi chúng tôi có được lợi ích từ công việc này với sự cam kết để đạt được những tiêu chuẩn hoàn hảo.


Cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh

Chúng tôi với vai trò như Cơ quan Tiêu chuẩn Vương Quốc Anh đã đạt được sư thông qua hội đồng tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có thể tham gia bằng cách giúp đỡ phát triển những tiêu chuẩn liên quan đến ngành công nghiệp, đưa ra đánh giá cho những tiêu chuẩn dự thảo hoặc trở thành đại diện người tiêu dùng.

Sắc lệnh Hoàng gia Anh

Chúng tôi đã được trao tặng Sắc lệnh Hoàng gia Anh năm 1929. Danh hiệu đó công nhận những gì chúng tôi đã làm và tại sao chúng tôi lại làm điều đó- cho phép chúng tôi trở nên minh bạch về mục đích của mình.


Sự thống trị

Chúng tôi minh bạch về cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp và tuân thủ thực hành tốt nhất khi việc chuẩn mực thực hành trở thành sự thống trị tập đoàn. Ủy ban của chúng tôi được thành lập bởi phần lớn là những giám đốc không chỉ quản lý, những người mang đến những kinh nghiệm rộng rãi và sự tự do.

Trách nhiệm đạo đức và xã hội

Toàn bộ mục đích của chúng tôi là để biến sự hoàn hảo thành thói quen cho những tổ chức trên toàn cầu- và chúng thực hiện những mục tiêu đó rất nghiêm túc cho chính tổ chức của chúng tôi. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi được cam kết tới những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Thông tin tài chính

Nhìn qua những báo cáo hàng năm vừa qua chúng tôi xem tại sao doanh thu và lợi nhuận chúng tôi đang tăng lên và tăng như thế nào khi ngày càng nhiều hơn những tổ chức nhận ra được giá trị của việc cộng tác với chúng tôi.

Lịch sử

Chúng tôi thành lập vào thời điểm ra đời sự di chuyển những tiêu chuẩn và đã giúp đỡ để định hình nó như đã từng trước đó, hướng doanh nghiệp hoạt động môt cách toàn cầu như khả năng tốt nhất của họ.

 


Sự tín nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn được công nhận quốc tế và vận hành với dịch vụ và chất lượng tốt nhất. Chúng tôi được tín nhiệm bởi 20 cơ quan địa phương và quốc tế.