Chứng nhận Quản Lý Chất lượng AS9100

Chứng minh tổ chức của bạn quản lý rủi ro và chất lượng một cách nghiêm túc với chứng nhận AS9100 (BS EN 9100). Mở ra cơ hội cho thị trường với các hoạt động chặt chẽ hơn, kế hoạch tài chính thông minh hơn và tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận trên toàn thế giới. 


Làm thế nào để được chứng nhận AS9100

Chúng tôi thực hiện quy trình chứng nhận đơn giản. Sau khi chúng tôi nhận được đơn của bạn, chúng tôi chỉ định quản lý khách hàng sẽ hướng dẫn bạn và doanh nghiệp bạn thông qua các bước sau đây.

  1. Phân tích khoảng cách
    Đây là dịch vụ tùy chọn, nơi chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về quản lý chất lượng hiện tại và so sánh nó với các yêu cầu AS9100 về an toàn hàng không và quản lý hàng không. Sau đó chúng tôi xác định các khu vực cần tập trung nhiều hơn trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

  2. Đánh giá chính thức
    Xảy ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên chúng tôi xem xét sự sẵn sàng tổ chức của bạn để đánh giá bằng cách kiểm tra xem các thủ tục AS9100 cần thiết, kiểm soát về an toàn hàng không và quản lý hàng không đã được phát triển hay chưa. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết các phát hiện với bạn nhờ đó nếu tìm ra được những khoảng cách, bạn có thể thu hẹp chúng lại. Nếu đã đạt tất cả các yêu cầu, chúng tôi sẽ đánh giá việc thực hiện các thủ tục và kiểm soát trong tổ chức của bạn để đảm bảo họ làm việc một cách hiệu quả theo yêu cầu chứng nhận ISO 9001.

  3. Chứng nhận và hơn thế nữa.
    Khi bạn đã thông qua việc đánh giá chính thức, bạn sẽ nhận được chứng chỉ AS9100, có giá trị trong 3 năm. Quản lý khách hàng sẽ giữ liên lạc trong thời gian này để đảm bảo hệ thống bạn không chỉ tiếp tục tuân thủ mà còn thực hiện tốt hơn.Đào tạo bởi chúng tôi và được chứng nhận AS9100

Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật học tập tăng tốc để chắc chắn rằng bạn hiểu đầy đủ về quản lý chất lượng AS9100. Và chúng tôi đặt việc học vào sự kết hợp các lớp học, hội thảo và các buổi tương tác.Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.