Tiêu chuẩn AS9100 phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)

Tiêu chuẩn AS9100 có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp nhỏ cũng như các tổ chức lớn hơn. Và những lợi ích đều bình đẳng. Quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ mang việc thực hành đẳng cấp thế giới cho các DNVVN- tiêu chuẩn hóa cách bạn làm việc. Và điều này có thể giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn. Tiêu chuẩn AS9100 cũng sẽ giúp bạn đáp ứng những gì mà pháp luật, khách hàng và nhà cung cấp mong đợi.


Định hình tiêu chuẩn AS9100 cho SMEs

Các doanh nghiệp SMEs đầu tư vào tiêu chuẩn AS9100 (BS EN 9100) có thể có được kết quả tốt hơn so với những doanh nghiệp không làm - đặc biệt là khi cạnh tranh với các công ty lớn hơn về quản lý hàng không, an toàn hàng không. Chúng tôi biết bạn có thể có ngân sách hạn hẹp và ít thời gian để ưu tiên việc quản lý chất lượng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các gói sản phẩm phù hợp theo từng nhu cầu của Doanh nghiệp - loại bỏ những chi phí và sự không cần thiết để đạt được tiêu chuẩn AS9100. Điều này giúp cắt giảm các chi phí không hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tiêu chuẩn hoạt động. Bạn sẽ phải đáp ứng yêu cầu về pháp lý và đảm bảo quyền hoạt động thương mại. Tiêu chuẩn AS9100 sẽ mang lại vị thế doanh nghiệp bạn lớn mạnh, giúp bạn nắm vững quản lý chất lượng, cải tiến liên tục và tận dụng các cơ hội tăng trưởng quốc tế.Những khóa đào tạo để bắt đầu với tiêu chuẩn AS9100

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật học tập tăng tốc để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ tiêu chuẩn quản lý chất lượng AS9100. Có kết hợp việc học tại lớp cùng với hoàn cảnh cụ thể, làm việc nhóm và các buổi tương tác về an toàn hàng không và quản lý hàng không.Chương trình tư vấn liên kết

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Để nhận thêm hỗ trợ và lời khuyên, bạn cần được chứng nhận qua chương trình tư vấn liên kết. Chúng tôi có thể kết nối bạn với hơn 200 thành viên UK người đưa ra những dịch vụ tư vấn chuyên môn độc lập với BSI.

Hỗ trợ hình thành tiêu chuẩn

Chúng tôi mở để gợi ý cho các tiêu chuẩn mới và có những tham vấn với các hiệp hội ngành công nghiệp hoặc các tổ chức tương đương. Chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có được những tiêu chuẩn đúng bằng cách làm việc với các đại diện từ các tổ chức người tiêu dùng; các tổ chức chuyên nghiệp; cơ quan cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, thanh tra; cơ sở giáo dục; tổ chức nghiên cứu; cơ quan thông báo Anh; cơ quan thi hành; và cơ quan chính phủ.

Tìm hiểu thêm bằng cách gửi email hoặc gọi vào số +84 8 3932 0778.


Tại sao chọn BSI?

Chúng tôi đã đi tiên phong về tiêu chuẩn hơn 100 năm qua và ngày nay, chúng tôi là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Chúng tôi đã hỗ trợ hơn 65.000 doanh nghiệp từ những nhãn hiệu hàng đầu cho tới những doanh nghiệp nhỏ có nhiều tham vọng ở 150 nước trong việc có được một lợi thế trong việc cạnh tranh của họ. Là một trong số ít tổ chức hiểu được những tiêu chuẩn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chúng tôi không chỉ đánh giá doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng những tiêu chuẩn đó tốt như thế nào, mà chúng tôi còn tạo ra những chuẩn mực mới từ điểm xuất phát và đào tạo nhóm một cách toàn cầu để sử dụng và thể hiện tốt hơn. Sự hiểu biết của chúng tôi có thể làm thay đổi doanh nghiệp của bạn.