ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17903)

Uluslararası tanınmış iyi uygulama tekniklerini, ÇYS ile uyumlu bir şekilde etkin bir tetkik gerçekleştirebilmek üzere gereken tecrübeyi kazanırsınız. Mevcut tetkik tecrübenizi ISO 14001:2015 ‘e emin bir şekilde geçirebilirsiniz ve en son değişiklikler hakkındaki bilgileririnizi pekiştirmenin yanı sıra işinizde sürekli iyileştirmeye katkı sağlamış olursunuz.

Etkili bir ÇYS tetkiki uygulamak için, ISO 14001:2015 ve ISO 19011 “yonetim sistemi tetkik rehberi” ile bağlantılı temel gereklilikleri kavrayabilirsiniz.

Adım adım yaklaşımını kullanarak, tetkik sürecinin başından takibe kadar, rehberlik almış olursunuz. 5 gün içinde, bir yonetim sistemi tetkiki yönetebilmek için gereken tecrübe ve bilgiye sahip olursunuz. ISO 14001:2015 ÇYS tetkikinin amacını ve 3. Taraf belgelendirmenin faydasını anlatabilecek kadar bilgi edinirsiniz. Kuruluşunuzun tamamının performansını etkileyecek olan ve uygunluk sağlayan bir ÇYS tetkiki yapabilmek için gerekli planlama, gerçekleştirme ve takip etme tecrübesini kazanmış olursunuz. 


Kimler Katılmalı

 • Herhangi bir kuruluşun ISO 14001 standardına uygunluğunun denetlenmesinde liderlik yapmak isteyen kişiler
 • Mevcut Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği tetkikçileri
 • Danışmanlar
 • 3. taraf belgelendirme kuruluşunda tetkikçi olmak isteyen katılımcılar

İşinize Faydası

Bu eğitimi tamamladığınızda;

 • Bir ISO 14001:2015 tetkikinin amacı ve faydasını belirleyebilmek,
 • Bir tetkik başvurusunda, ISO 14001:2015 gerekliliklerini yorumlayabilmek,
 • Değer katan tetkik için, planlama, gerçekleştirme ve takip etme faaliyetleri,
 • Risk bazlı düşünme, liderlik ve proses yönetimi konularında tecrübe edinmek,
 • En son tetkikçi tekniklerini ve en uygun kullanımın ne olduğunu anlamak,
 • Süreçleri en son gerekliliklere göre yöneterek, paydaşlarınızın güvenini sağlamak,
 • IRCA belgelendirmesi eğitim gerekliliklerini öğrenmek,
gibi konularda bilgi edinmiş olacaksınız.

Eğitim Yapısı

 • ISO 19011’e uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için beceri kazanılması
 • ÇYS ‘nin amacını ve faydalarını tanımlama
 • ISO 19011’e (gerektiğinde ISO 17021’e göre) uygun olarak bir tetkiki planlama,yürütme,raporlama ve takip için tetkikçinin rolünün açıklanması 

 

 

Gerekli Ön Bilgi

Gerekli Ön Bilgi : ISO 14001 standardı hakkında bilgi gereklidir. Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara "Başarı Belgesi", diğer katılımcılara 'Katılım Belgesi' verilecektir. “Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler.

*IRCA : International Register of Certificated Auditors 

IRCA Onaylı ISO 14001:2015 Baş Tetkikçi eğitimine katılmak için ön şart çevre yönetim sistemi temel prensiplerini  ve 2015 yılı  Eylül ayında revize olan ISO 14001:2015 standardını çok iyi bilmektir.

ISO 14001 standardı hakkında bilginiz yok ise ve daha önce bu konuda eğitim almadıysanız standardın ne olduğunu maddeler üzerinden giderek anlattığımız 1 tam gün süren ISO 14001:2015 Gereklilikler eğitimi almanız, bu standart ile ilgili ilerleyen dönemlerde alacağınız iç tetkikçi ya da baş tetkikçi eğitimleri için önemli bir altyapı oluşturacaktır.