Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949

Szkolenie zostało przygotowane dla specjalistów w dziedzinie jakości, którzy wdrażają lub auditują systemy jakości, opierając się na wymaganiach specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 w branży motoryzacyjnej. Kurs pozwala uczestnikom w pełni zrozumieć ISO/TS 16949 oraz nabyć umiejętności auditowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Personel odpowiedzialny za auditowanie wewnętrzne systemu jakości w organizacji działającej w branży motoryzacyjnej,
 • Auditorzy wewnętrzni w branży motoryzacyjnej, auditujący dotychczas w oparciu o wymagania normy ISO 9001 lub QS 9000,
 • Personel odpowiedzialny za zarządzanie programami auditów w branży motoryzacyjnej,
 • Auditorzy auditujący dostawców w branży motoryzacyjnej,
 • Kierownicy średniego szczebla, 
 • Mistrzowie i specjaliści, którzy pragną uzyskać kompetencje auditora wewnętrznego w organizacji działającej w branży motoryzacyjnej.

Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Czego się nauczę?

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć:

 • wymagania ISO/TS 16949
 • metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej
 • ocena napotykanych sytuacji w trakcie auditowania pod względem stwierdzania i kwalifikowania niezgodności
 • zarządzanie programami auditów
 • zwiększanie skuteczności zespołu auditorów
 • dokonywanie i formułowanie ocen oraz proponowanie działań poauditowych

Jak skorzystam?

Udział w tym szkoleniu pozwoli na:

 • zrozumienie technik auditowania wewnętrznego wg ISO/TS 16949 w przemyśle motoryzacyjnym
 • zapoznanie się z wymaganiami i związkami zachodzącymi między ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949
 • przygotowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych opartych na wymaganiach ISO/TS 16949
 • identyfikowanie niezgodności i formułowanie ocen podsumowujących,
 • proponowanie działań korygujących.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Terminy szkoleń: 10-12 Luty / 13-15 Kwiecień / 22-24 Sierpnia / 17-19 Pażdziernika / 12-14 Grudnia