ISO/TS 16949 Aktualizacja

ISO/TS 16949:2009, norma dotycząca zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym oparta na normie ISO 9001, zmienia się. Konieczne jest, aby wszystkie organizacje posiadające obecnie certyfikat zgodności z normą ISO/TS 16949:2009 dokonały przejścia do dnia 14 września 2018 r.


Najnowsze informacje – 7 września 2016

Nowa wersja międzynarodowego standardu Zarządzania Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym  - wersja angielska IATF 16949:2016 będzie dostępna od 1 października. 

Zamówienia można składać TUTAJ

Nowa wersja standardu IATF zastąpi dotychczasową normę ISO/TS 16949. Wszystkie organizacje, które posiadają certyfikację w tym zakresie będą musiały przejść na nową wersję normy do 14 września 2018.

Po 1 października 2017 roku wszystkie audity powinny być prowadzone wg nowej międzynarodowej normy IATF 16949:2016.

Mogą Państwo liczyć na wsparcie ze strony BSI w zakresie realizacji procesu  przejścia z normy ISO/TS 16949 na IATF16949:2016 - dołożymy wszelkich starań, aby proces ten przebiegł możliwie najsprawniej.

BSI będzie także informować na bieżąco swoich klientów i wszystkich interesariuszy o statusie przedmiotowego procesu oraz aktualnościach dotyczących zmian w zakresie normy ISO/TS 16949. 


Najnowsze informacje – 9 sierpnia 2016

IATF oraz ISO ogłosili publikację  IATF 16949 jako oddzielnego standardu przy zachowaniu zgodności z normą ISO 9001:2015.

Publikacja nowej wersji standardu jest zapowiedziana na październik 2016 roku.

IATF 16949:2016 zastąpi istniejącą normę ISO / TS 16949, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (SZJ) w branży motoryzacyjnej. IATF 16949: 2016 zostanie dostosowane do wymagań  normy ISO 9001:2015.

TS 16949: 2016 będzie standardem zarządzany wyłącznie prze IATF, nie będzie standardem zarządzania jakością autonomicznym, ale będzie realizowany jako uzupełnienie, w połączeniu z ISO 9001:2015.

Przeczytaj komunikat prasowy wydany przez IATF (http://www.iatfglobaloversight.org)  

Dodatkowo IATF będzie opracowywać szkolenia dla auditorów Organu Certyfikacji oraz będzie testować materiały w celu zapewnienia auditorom Organu Certyfikacji odpowiedniego poziomu wiedzy i kwalifikacji, aby na początku 2017 r. rozpocząć proces przejścia certyfikatów na nową normę.

Zdajemy sobie sprawę, że wymóg obowiązkowej certyfikacja IATF jest kluczowy dla naszych klientów z branży motoryzacyjnej, aby kontynuować działalność oraz dostarczać wysokiej jakości produkty.

Mogą Państwo liczyć na wsparcie ze strony BSI w zakresie realizacji procesu  przejścia z normy ISO/TS 16949 na IATF16949:2016 - dołożymy wszelkich strań, aby proces ten przebiegł możliwie najsprawniej.

BSI będzie także informować na bieżąco swoich klientów i wszystkich interesariuszy o statusie przedmiotowego procesu oraz aktualnościach dotyczących zmian w zakresie normy ISO/TS 16949. 


Co muszę wiedzieć?

Należy upewnić się, czy mają Państwo dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian w przedmiotowej normie.

Więcej informacji dotyczących procesu przejścia znajduje się tutaj.


Dlaczego ISO/TS 16949 się zmienia ?

Niektóre nowe udoskonalenia normy dotyczącej jakości w przemyśle motoryzacyjnym służące rozwiązywaniu aktualnych problemów pojawiających się w przemyśle motoryzacyjnym obejmują następujące aspekty:

  • wymogi dotyczące elementów i procesów związanych z bezpieczeństwem,
  • zwiększone wymogi dotyczące identyfikowalności produktu wspierające ostatnie zmiany regulacyjne,
  • wymogi dotyczące produktów z wbudowanym oprogramowaniem,
  • proces zarządzania gwarancją, w tym uwzględnienie braku problemów (NTF – no trouble found) i stosowanie wytycznych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego,
  • doprecyzowanie wymogów z zakresu zarządzania poddostawcami i ich rozwoju,
  • dodanie wymogów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 
Zapisz się, aby otrzymywać aktualne informacje o normach

Bardzo ważne jest, aby na bieżąco śledzić najnowsze informacje na temat działań dotyczących aktualizacji głównych norm dotyczących systemów zarządzania. Będziemy przekazywać aktualne informacje przez cały okres opracowywania norm do czasu opublikowania ich ostatecznej wersji.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące nowego standardu prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza. Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnościami z dziedziny systemów zarządzania prosmy o zapisanie się także na nasz Newsletter.