Utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy OHSAS

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to długoterminowe zobowiązanie. Im więcej się zainwestuje, tym większa korzyść dla całej organizacji, pracowników i klientów. OHSAS 18001 pomaga zarządzać zagrożeniami i zmniejszać ryzyko, aby stworzyć bezpieczniejsze miejsce pracy, doprowadzić do zwiększenia wydajność oraz utrzymywać zgodność z najlepszą praktyką w branży._


Skorzystaj jak najpełniej z Certyfikacji

Macie Państwo dostęp do licznych zasobów, dzięki którym można jak najwięcej skorzystać z certyfikacji OHSAS 18001. Regularne aktualizacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie procedur BHP oraz innych systemów zarządzania pozwolą Wam być zawsze na bieżąco. O Wasze umiejętności zadbać można natomiast korzystając z naszej oferty szkoleń. Wszystko to, a także przeglądy działalności i wsparcie ze strony swojego Opiekuna Klienta pomogą Państwa Organizacji zachować zgodność i konkurencyjność - oraz wprowadzać kolejne ulepszenia._


Gwarancja Jakości BSI

Po zakończeniu procesu certyfikacji otrzymacie Państwo Symbol Certyfikacji BSI, który będą mogli Państwo eksponować wraz z własnym logo. Nasz znak jest cennym narzędziem marketingowym, który znacznie wzmacnia pozycję firmy na rynku, jako uznany na świecie symbol wiarygodności.  Jako jedna z najbardziej doświadczonych niezależnych jednostek w dziedzinie systemów zarządzania cieszymy się międzynarodową renomą, zatem będziecie Państwo postrzegani w skali globalnej jako firma, która w swym codziennym działaniu spełnia normy doskonałości.

Ponadto Państwa Organizacja zostanie wpisana na naszą globalną, ogólnodostępną listę Klientów wraz z innymi wiodącymi Organizacjami, co otworzy dla Państwa nowe rynki i możliwości biznesowe, a także zapewni przewagę konkurencyjną.


Utrzymaj normę z Oprogramowaniem Entropy

Zachowaj zgodność i wprowadzaj ulepszenia dzięki Oprogramowaniu Entropy. System online oferuje organizacjom różnej wielkości i sektorów większą przejrzystość i odpowiedzialność w systemach zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich swoich dokumentów oraz zredukuj ryzyko i koszty, szybko osiągając najlepszą praktykę - a przekonasz się, jak Oprogramowanie Entropy ułatwia codzienną pracę._


Więcej korzyści dzięki integracji

Możecie Państwo zintegrować swój system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z OHSAS 18001 z innymi posiadanymi systemami zarządzania. Dzięki temu można połączyć i usprawnić zarządzanie procesami odnoszącymi się do więcej niż jednego systemu. Zachęcamy do skorzystania z PAS 99 jako ram do rozpoznania i zintegrowania wspólnych wymagań dotyczących systemów zarządzania dla poprawienia wydajności.


Przenieś Certyfikat do BSI

Certyfikat wydany przez BSI jest więcej niż tylko symbolem - odniesiecie Państwo także korzyści, którymi chwalą się wszyscy klienci BSI, a te nie kończą się na samej Certyfikacji. Zapewnimy dostęp do bieżących informacji z zakresu norm oraz odpowiednie szkolenia, aby Państwa organizacja mogła się ciągle rozwijać. Ponadto przeprowadzamy systematyczne audity nadzorcze, aby pomóc Państwu stale się doskonalić. Certyfikacja w BSI pomaga podnosić efektywność organizacji , ale również zwiększa zaufanie jej klientów, ponieważ nasz Symbol Certyfikacji jest uznanym na świecie symbolem wiarygodności.


Szkolenia pomagające utrzymać system OHSAS 18001Dlaczego BSI?

Ponad 100 lat temu staliśmy się pionierami w dziedzinie norm, a dzisiaj cieszymy się pozycją lidera na tym rynku. Do grona naszych Klientów należy ponad 80 000 organizacji ze 182 krajów  - od największych światowych marek po małe, ambitne firmy. Nie tylko oceniamy, na ile dobrze spełniają Państwo wymagania norm , BSI jest firmą, która stworzyła osiem z dziesięciu najważniejszych światowych norm dotyczących systemów zarządzania.  Podstawą naszej działalności jest wiedza, jaką tworzymy i jaką dzielimy się z naszymi klientami - szkolimy globalnie zespoły pracowników w kierunku ich stosowania i zwiększania efektywności. Nasza wiedza może odmienić Twoją Organizację. 

W BSI tworzymy doskonałość, zapewniając sukces naszym klientom dzięki normom. Pomagamy organizacjom wpoić trwałość, wspierając je w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, w przystosowaniu się do zmian i wykorzystaniu swojego potencjału w perspektywie długoterminowej. Dzięki nam doskonałość staje się nawykiem.