Migracja na ISO/DIS 45001

Czy znają już Państwo normę OHSAS 18001:2007 i pragną Państwo zapoznać się z ISO 45001? Ten kurs wprowadzi Państwa w szczegóły dotyczące nowej architektury wysokiego poziomu ISO w odniesieniu do norm systemów zarządzania oraz pozwoli Państwu odkryć różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001. Biorąc udział w kursie, będą Państwo mogli określić luki w swoim obecnym Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) oraz zacząć planować przejście na nową normę.

Cel kursu: Zdobycie wiedzy na temat nowej architektury wysokiego poziomu ISO oraz różnic między OHSAS 18001:2007, a ISO 45001.

Wymagania: Powinni Państwo znać wymogi normy OHSAS 18001:2007 i korzystać z treści normy ISO/DIS 45001 przed rozpoczęciem kursu.

UWAGA: Jeżeli uczestniczyli Państwo wcześniej w jednym z naszych kursów dotyczących przejścia na normę ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015, mogą Państwo zrezygnować z porannej sesji tego kursu, która obejmuje architekturę wysokiego poziomu.


Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby zaangażowane w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie, nadzór lub przeprowadzanie auditu migracji ISO 45001.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

Zdobędą Państwo wiedzę dotyczącą:

  • Dodatku 2 do Załącznika SL i ram dotyczących nowej architektury wysokiego poziomu ISO
  • Szczegółowych nowych wymogów związanych z Kontekstem, Przywództwem, Planowaniem, Wsparciem i Funkcjonowaniem
  • Nowych i zmienionych terminów i definicji mających zastosowanie do ISO 45001
  • Kluczowych różnic dotyczących wymogów w odniesieniu do OHSAS 18001:2007

Jak skorzystam?

Kurs ten pomoże Państwu:

  • Zrozumieć kluczowe różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001
  • Określić, co należy zmienić w obecnym systemie zarządzania BHP
  • Zgromadzić informacje na temat przeniesienia certyfikatu z BSI

Po ukończeniu kursu uzyskają Państwo certyfikat Akademii BSI uznawany na całym świecie.

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • poczęstunek i lunch