Projekty międzynarodowe

Przez ostatnie 20 lat zespoły BSI ds. projektów międzynarodowych pracują w ponad 50 krajach rozwijających się oraz krajach, których systemy gospodarcza znajdują się w okresie przejściowym, realizując tam projekty pomocy technicznej. Projekty te pomagają w poprawie ich systemów infrastruktury jakości i stosowaniu najlepszych praktyk. W tym celu współpracujemy z lokalnymi instytucjami odpowiadającymi za normalizację, certyfikację i ocenę zgodności, laboratoria badawcze, metrologię, akredytację, kontrolę rynku, ochronę konsumentów, regulacje techniczne i kontrolę jakości, a także z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Projekty pomocy technicznej są finansowane z datków i obejmują wiele różnych sektorów, w tym produkcję i przetwórstwo, budownictwo, bezpieczeństwo żywności, wyroby medyczne, chemikalia, środowisko, energetykę i technologie nisko emisyjne, technologie teleinformatyczne, usług, zaopatrzenia i zarządzania.

Do naszego zespołu należą doświadczeni specjaliści ds. rozwoju, kierownicy projektu i konsultanci międzynarodowi, którzy podejmują różnorodne działania, m. in. doradztwo strategiczne i udzielanie wskazówek, organizacja specjalistycznych seminariów i warsztatów, prowadzenie badań i sporządzanie projektów ustaw i regulacji.

Naszym głównym celem jest pomoc krajom we wprowadzaniu potrzebnych norm, aby mogły konkurować i prowadzić wymianę handlową na globalnym rynku.