Dlaczego warto uzyskać certyfikat z BSI?

Od ponad 110 lat jesteśmy liderami w zakresie norm. Poprzez certyfikację z BSI wykazujecie Państwo swoim klientom, konkurentom, dostawcom, załodze i inwestorom, że nie tylko stosujecie najlepsze praktyki w branży ale wybraliście partnera, który stworzył wiele z tych norm.

Posiadamy ponad 65 000 klientów i więcej auditorów na pełnym etacie niż jakakolwiek inna instytucja certyfikująca na świecie, co powoduje że jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych instytucji certyfikujących jakie istnieją. Oznacza to dla Państwa uzyskanie maksimum z auditu i certyfikacji przy najmniejszym możliwym zamęcie i kosztach.

Po certyfikacji, będziemy wizytować Państwa regularnie, aby ocenić utrzymanie zgodności i sprawdzić, czy pracują Państwo zgodnie ze specyfikacją najlepszych praktyk określonych w normie lub programie. Dokładnie dopasujemy doświadczenie branżowe naszych ekspertów do Państwa specyfiki, tak aby dysponowali oni dogłębną wiedzą.

Oferujemy również naszym klientom darmowy raport Excellerator.Ten unikatowy raport zawiera szczegółowe analizy, na ile sprawnie działa Państwa system zarządzania. Pokazuje on również testy wydajności na tle innych organizacji w Państwa branży._

Korzyści wynikające z certyfikacji BSI

 • Dzięki niemu można pokazać udziałowcom, że firma jest zarządzana efektywnie.
 • Proces uzyskiwania i utrzymywania certyfikacji pozwala upewnić się, że firma stale się udoskonala.
 • Regularne ewaluacje wzmacniają odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację pracowników.
 • Osiągniecie Państwo wyższą ogólną wydajność i zmniejszycie koszty.
 • Poszerzą się możliwości rynkowe.
 • Otrzymacie Państwo wyjątkowy raport Excellerator_

Jakie korzyści przynosi skuteczny system zarządzania?

 • Zmniejsza zagrożenia i ryzyko społeczne, środowiskowe i finansowe.
 • Zwiększa efektywność operacyjną.
 • Redukuje koszty.
 • Zwiększa satysfakcję klientów i zainteresowanych stron.
 • Ochrania Państwa markę i reputację.
 • Usuwa bariery handlowe.
 • Wprowadza przejrzystość na rynku.