Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 (Akredytacja IRCA A17070)

Stopień profesjonalizmu auditorów wiodących ma kluczowe znaczenie dla efektywności całego zespołu auditorów i w konsekwencji dla efektywności całego systemu zarządzania jakością. Ten kurs pozwoli auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. Pomimo, że kurs jest kierowany dla auditorów jego wartość dla kadry zarządzającej jest bardzo istotna, ponieważ poznają podejście Auditora BSI i dowiedzą się o zasadach systemów zarządzania jakością. Szkolenie jest też znakomitą okazją, aby kierownictwo mogło zadać pytania, na które nie ma czasu lub odpowiedniej okazji podczas auditu.


Kto jest adresatem szkolenia:

 • Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
 • Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
 • Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętności współpracy z dostawcami
 • Auditorzy zewnętrzni pracujący dla jednostek, które certyfikują organizacje
 • Konsultanci, którzy pomagają we wdrażaniu systemów zarządzania jakością w organizacjach
 • Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpacować z jednostkami certyfikującymi

Zakres merytoryczny szkolenia:

Wiedza - nauczysz się określać cel:

 • Systemów Zarządzania Jakości
 • norm Systemów Zarządzania Jakości
 • audytu systemów zarządzania
 • roli auditora w planowaniu, prowadzeniu i kontynuacji auditów Systemów Zarządzania Jakością zgodnie z ISO 19011 (lub ISO 17021, o ile jest to stosowne)

Umiejętności - posiądziesz zdolność:

 • planowania auditów
 • prowadzenia auditów
 • raportowania auditów
 • zrozumienia ISO 19011 (lub ISO 17021)

Od potencjalnego uczestnika oczekujemy:

 • Wiedzy na temat następujących zasad i koncepcji zarządzania jakością: 
 1. stosunku pomiędzy zarządzaniem jakością, a satysfakcją klienta 
 2. powszechnie używanych terminów i definicji zarządzania jakością i 8 Zasad Jakości podanych w ISO 9001
 3. podejścia do procesów zachodzących w zarządzaniu jakością 
 4. modelu opartego na procesowych systemach zarządzania jakością, budowy i treści normy ISO 9001 
 •  Wiedzy na temat wymagań ISO 9001

Wcześniej uzyskane doświadczenie z zakresu auditowania systemów zarządzania np. wewnętrzne audity może znacznie pomóc.
Jeśli obawiasz się, że nie posiadasz odpowiedniego poziomu wiedzy, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami, któzy chętnie pomogą.

Uzyskane korzyści:

 • Umiejętność sprawdzenia zgodności firmy z wymaganiami ISO 9001
 • Wiedza i umiejętności potrzebne do podjęcia i prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością
 • Zdolność prowadzenia regularnych auditów ISO 9001, by podnieść standardy jakości.

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • poczęstunek i lunch (nie obejmuje zakwaterowania)