Яагаад баталгаажуулалтыг BSI-аар хийлгэх хэрэгтэй вэ?

BSI-ийн гэрчилгээ нь таны хэрэглэгчид, өрсөлдөгчид, ханган нийлүүлэгчид, ажилтнууд, болон хөрөнгө оруулагчидад таны хамгийн шилдэг байхын тулд бүх боломжоо шавхан ашиглаж байгаа чин эрмэлзлэлийг илтгэдэг

Гэрчилгээ хэрхэн авах вэ?

Бид таны үйл ажиллагааг үнэлээд зогсохгүй мөн стандартын шаардлагад тохирол хангахад туслалцаа үзүүлнэ. Бид стандартыг хэрэгжүүлэхээс эхлээд гэрчилгээ авах хүртэлх алхам бүрт танд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ


Баталгаажуулалтын байгууллагаа солино уу

Хэрэглэгчид, ажилтнууд, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг хадгалах гэж зүтгэж байгаа амаргүй нөхцөлд танд найдвартай баталгаажуулалтын байгууллага хэрэгтэй болно. Бид танд манай шаардлагуудад хамгийн хурдан хугацаанд зохицоход туслана

Нэгдсэн үнэлгээний үйлчилгээ

Та хоёр болон түүнээс олон менежментийн тогтолцоо хэрэглэж байгаа бол бид тэдний үнэлгээ (аудит)-г нэгэн зэрэг хийх боломжтой ба ингэснээр таны зардалыг хэмнэж ажлын болзошгүй тасалдлаас сэргийлэх болно


Стандартын тохиролыг хадгалах

Стандартын шаардлагуудыг хангасны дараа та тохиролоо үргэлжлүүлэн хадгалах хэрэгтэй. Хэрхэн хадгалах вэ? Сургалт авна, өөрийгөө үнэлэх арга хэрэгслүүдийг ашиглана, норматив ба хууль эрх зүйн тохиролыг хангах мэдээллийн бюллетень ба программчиллын бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэнэ г.м.

Баталгаажуулалтыг дагалдах үйлчилгээ

Манай вебсайтын "Зөвхөн хэрэглэгчидэд" булан мэдээлэл болон материалуудын үнэлэшгүй ундрага байдаг: татаж болох лавлах баримт бичигүүдээс "Мэргэжилтнээс асуух" үйлчилгээ хүртэл бүгд бий


Баталгаажилт авсан хэрэглэгчдийн мэдээллийн сан

Манай хэрэглэгчдийн бүртгэлд ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 зэрэг стандартуудыг хангаж баталгаажсан компаниуд болон манай Kitemark лиценз эзэмшигчдийн мэдээллийг харж болно

Бизнес эрхлэх бодлого

Удирдлагын тогтолцоонуудын баталгаажуулалтын зорилго нь олон нийт болон сонирхогч талуудын итгэлийг олоход байдаг